Høringssvar fra Barbro Marianne Eide

Dato: 15.08.2020

Jeg sier nei til høringsforslag om endring av genteknologiloven.
Se vedlagt begrunnelse.


Mvh
Barbro Marianne Eide

Vedlegg