Høringssvar fra Vibeke Berger Tunby

Dato: 05.08.2020

Dette strider imot alt som har både med helse og menneskerettigheter å gjøre. Så dette kan vi faktisk ikke godta. De som holder på med dette, får i så tilfelle bruke seg selv og sine egne familier som testkaniner, og så får vi se om noen år når de har prøvd det ut sammen med alle de andre vaksinene de vil at alle skal ta. Etter et par generasjoner, vil vi da kunne se resultatet og vurdere om dette har hatt effekt mot Covid 19, eller hva som har skjedd. Så dette sier jeg klart NEI til!