Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 517133

Dato: 08.08.2020

Jeg er imot utprøving av denne vaksinen.