Høringssvar fra Kaja Groth

Dato: 14.08.2020

Jeg mener det er brudd på menneskerettighetene våre å tillate GMO eksperimentelle vaksiner. Så stopp dette!
vennlig hilsen Kaja Groth