Høringssvar fra Gro Lykken

Dato: 04.08.2020

Jeg mener dagens GMO regelverk

fremdeles skal gjelde og IKKE endres på. Å teste ut genmodifisert materiale som et haste prosjekt mener jeg vil være et risikoforetagende.

Mvh Gro Lykken.