Høringssvar fra Åse Hansen Indrevoll

Dato: 10.08.2020

Nei. Jeg er imot