Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 934168

Dato: 11.08.2020

Ikke snakk om at staten skal pålegge meg vaksine. Dette er min kropp, det er mitt liv som ingen kan bestemme over. Det er å frata meg min frihet og rett til et sundt og trygt liv. Jeg ønsker heller ikke å bli chippa. Vaksinen er chippet av Bill Gates og hans medisiner har jo allerede drept mange tusen mennesker med sine prøveprosjekt. Jeg kommer ikke til å godta tvungen vaksine hverken med tvang eller forbud som følge av at jeg forsvarer min frihet og min egen kropp som er Guds tempel. Den får ingen ødelegge. Jeg er villig til å gå martyrdøden om dette blir tvang.