Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 201148

Dato: 04.08.2020

Et slikt vedtak er å spille hasard med det menneskelige genom. Dette må ikke vedtaes.