Høringssvar fra Rigmor E. Bjørgvik

Dato: 16.08.2020

Jeg ønsker å si nei til dette høringsforslaget.