Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 236376

Dato: 04.08.2020

Hvorfor så kort frist? Hvorfor så lite om dette i media? Vil dere virkelig gå inn for en endring i bioteknologiloven og tillate genmanipulerte organsmer i vaksine?Dette skurrer det av. Skremmende. Dette bør opp i en bred diskusjon med forskere og helsepersoner i stort omfang. Hvis dette stemmer så er overlevelsesprosenten på 99,94% av de som får påvist Covid 19. . Da ser det ut som om vi har andre farligere sykdommer enn dette viruset.