Høringssvar fra Robert Sandberg

Dato: 09.08.2020

Jeg er sterkt imot denne endringen..

kroppen min er ikke tilgjengelig for eksprementering av gen modifiserte vaksiner.