Høringssvar fra Gøran Sandnes

Dato: 16.08.2020

Da covid-19 har en dødelighet på 0,04 prosent, er eksperimentell behandling med gmo-legemidler å anse som hasardiøs, da den potensielt er mye farligere enn viruset den skal forebygge eller eliminere. Forskriften kan således ikke innlemmes i norsk lov.