Høringssvar fra Levende Tro, Farsund

Dato: 10.08.2020

Denne organisasjon går sterkt imot dette forslag om utprøving av human medisin