Høringssvar fra Ragni E Funner

Dato: 18.08.2020

Tilsvar til Høring 18.08.20

Denne høringen går ut på at Regjeringen vil holde tilbake informasjon om hvilke vaksiner og medikamenter som blir GMO/genmanipulert, og at slike medikamenter kan prøves ut på norske befolkning – selv om disse ikke har tilstrekkelig dokumentert virkning, og uten kunnskap om disse vaksiner/medisiner på sikt kan ha alvorlige bivirkninger. Altså man vil utsette befolkningen for medisinske eksperimenter fordi vi har hatt 260 dødsfall i Norge på 6 måneder m.h.t. Covid-19.

Dersom man får gjennomslag for en slik forandring, så vil dette for det første være en direkte usannhet, og folk vet ikke hva de kan bli injisert med. Folket har en rett til å vite sannheten. Hva er hensikten med å føre befolkningen bak lyset? Hvem står bak et slikt forslag? Hvorfor skal en så viktig informasjon til nordmenn nå plutselig hemmeligholdes?

Man kan ikke holde slik informasjon tilbake fra offentligheten for å få flest mulig til å vaksinere seg med en «hemmelig» GMO-vaksine. Dette vil medføre at folk etterhvert vil tro at alle vaksiner er genmanipulerte, og flere og flere vil motsette seg vaksinasjon. For slikt som vedrører GMO er det mange som forstår allerede, og mange har allerede satt seg inn i hvilke skader en DNA plasmid vaksine kan gi. Bivirkningene vil bli mange og det vil bli stor motstand, samtidig som offentlige instanser totalt mister sin kredibilitet.

Det er en menneskerett å vite om det man injiseres med kan påvirke ens eget DNA, da slike vaksiner har helt andre konsekvenser enn tidligere vaksiner. Se beskrivelser nedenfor.

Dette er noe som skal injiseres i hver enkelt kropp, og det å unndra slike injeksjoner fra GMO listen når det likevel er GMO, virker totalt skremmende og underlig når Norge allerede har en sterk GMO politikk. Vi må ikke bli en svekket nasjon grunnet ytre press hvor avgjørelser blir tatt på et utrolig tynt grunnlag, og uten noen form for holdbar vitenskap eller langvarig utprøving.

Det er også merkelig at disse høringene kommer nå, rett etter sommerferien, og når man har hatt en frykt-propaganda gående vedrørende Covid-19. Det er kun ca. 260 døde i Norge av Covid-19, og dette kan overhodet ikke kalles en pandemisk situasjon i Norge. Hvert år dør det ca. 1000 nordmenn av influensa, til tross for at man vaksinerer mot influensa mer enn noen gang. Da ser vi at vaksinasjon ikke er svaret på å forebygge sykdom. Styrking av immunforsvaret er svaret.

Det er ca. 100.000 nordmenn hvert år som går til legen pga influensa, og mange flere som egentlig får influensa. Da kan man heller kalle influensa en årlig pandemi. For Norge har overhodet ikke opplevet noen pandemi vedrørende Covid-19. Så det er merkelig at det fortsatt brukes en slik betegnelse her i Norge, da dette ikke har noe med virkeligheten å gjøre. Det er å føre befolkningen bak lyset, for sannheten er en helt annen

I 2009 ble betegnelsen pandemi omdefinert for å kunne bruke denne betegnelsen på Svineinfluensaen, og det er merkelig at man forandrer lover for å tilpasse seg slike ting akkurat som man vil. Det er akkurat dette dere forsøker å gjøre nå. Dere forsøker å forandre lovgivningen for å tilpasse loven slik at økonomiske og kapitalistiske interesser får totalt fritt spillerom uten tanke på konsekvenser for folkehelsen. Og igjen, når man ser på tallene for Covid-19, så er det overhodet ingen grunn til dette.

I England gikk man nå ut med at mange dødsfall som havner på statistikken over Covid-19-dødsfall, overhodet ikke er forårsaket av Sars-CoV-2. Det samme har man sagt både her i Norge og i USA. Er man f.eks. i mars registrert som Covid-19 positiv, og dør i en bilulykke i juli, så havner man på statistikken over Corona-dødsfall. Dette burde være svært betenkelig for de fleste oppegående mennesker, og viser at tallene vedr. dødsfall er totalt feil.

Dette er viktig å vite i den situasjonen vi er i nå, og som har ført til at dere nå plutselig skal ha høring om at GMO vaksiner skal få flyte fritt, og i tillegg beskyttes for GMO stempelet.

Vi trenger en regjering og politikere som er ærlige ovenfor befolkningen, og som ikke forandrer loven i hui og hast fordi en industri vi da få det lettere med å promotere sine «hemmelige» DNA vaksiner.

Norge er et demokrati hvor slike høringer skal være offentlige og befolkningen skal få god tid til å ytre sin mening, og alle problemstillinger skal diskuteres offentlig. Slik dette fremstår, så er dette nesten en diktatorisk høring hvor dere allerede har avgjort fase 1, og nå skal bare ha disse to siste fasene i havn, og det med en nesten usynlig høring som de færreste har hørt om.

GMO er det strenge regler rundt, og Norge har alltid hatt en sterk holdning til dette. Det ville vært det gale vanvidd dersom man plutselig nå får lov til å injisere genmanipulert materiale fra bakterier og virus inn i både barn og voksne, vel vitende om uante konsekvenser. At en industri med så sterke økonomiske interesser presser Norge vedrørende dette, og dere skal løpe deres ærend, er å totalt svikte den norske befolkning, og utsette denne for store skader i fremtiden. Og vi må ikke glemme Svineinfluensa-skandalen hvor det også ble tatt beslutninger i hui og hast.

Vedrørende utprøving av GMO vaksiner og deres virkning på organismen:

25.09.2018 skriver Regjering at GMO-mat er planter, dyr eller bakterier som har fått endret sine arve-egenskaper, dvs. sitt DNA.

Sitat: «Norge fører en restriktiv politikk når det gjelder genmodifisert mat. I tråd med dette er det satt strenge krav til godkjenning og merking av slik mat. Hittil er ingen genmodifiserte produkter godkjente som matvarer i Norge»

Med en slik politikk og en slik kunnskap om GMO mat, så er det utrolig at det nå vurderes muligheten for å kunne å injisere genmodifisert DNA-plasmider fra bakterier/virus direkte inn i våre celler, hvor vårt unike genmateriale ligger.

Flere vitenskapsmenn er redde for at dette plasmidet kan integreres inn i et av de humane kromosomene som finnes inne i cellen, og det med uante konsekvenser.

Harvard Collegeskrev en artikkel om dette i 2011, og flere vitenskapsmenn har beskrevet farene med å bruke slike vaksiner.

Medscape, et anerkjent medisinsk nettsted for medisinsk utdannede mennesker, (https://www.medscape.com/viewarticle/715527_9), skriver i artikkelen (se link), 3 august 2020 at det er flere problemer med DNA vaksiner. Noen av disse problemene er beskrevet nedenfor, sammen med hva Harvard College beskrev i sin artikkel i 2011:

1. Det finnes veldig liten kunnskap om hvordan slike vaksiner virker på mennesker, og alle som får en slik vaksine vil i realiteten være en prøvekanin.

2. DNA vaksiner har kun vært utprøvet på laks, og i 2017 kom første lakse-vaksine.

3. Man har ingen mulighet for å kunne kontrollere hva som skjer inne i cellen etter at plasmidet er injisert. Man kan få helt andre reaksjoner enn forventet da man ikke har noen inngående kunnskap om kroppens reaksjoner på slik genetisk modifisering.

4. En bivirkning kan bære kroniske betennelser da vaksinen kontinuerlig kan stimulere immunsystemet til å danne antistoffer.

5. Plasmiden (DNA fragmentet) som injiseres inn i våre egne celler, kan integreres med vårt eget genom som kan resultere i nye mutasjoner som ikke kan reverseres, og man er skadet for resten av livet.

6. Dette kan igjen gi problemer med DNA replisering.

7. Det kan stimulere til nye immunresponser man ikke kan kontrollere.

8. Det kan aktivisere gener som forårsaker cancer/kreft, og påvirke gener som kontrollerer celle-veksten.

9. Dersom plasmidet integreres i vårt eget genom, vil dette genmodifiserte DNA’et/kromosomet videreføres gjennom nye generasjoner og skape unaturlige svakheter som overhodet ikke er ønskelig i en befolkning.

10.Det er mulighet for å stimulere til antistoff-produksjon mot eget DNA.

11.Det er mulighet for toleranse ovenfor det nye antigenet som produseres, og det kan i verste fall være fatalt da antigenet kan spre seg i kroppen uten at immunforsvaret reagerer på dette.

12.Mulighet for atypisk prosessering av bakterielle og parasittiske proteiner.

13.Det kan være at det i stedet dannes antistoffer mot modifisert DNA/plasmidet før patogenets Spike-protein er dannet. Dette skjedde da man for noen år siden, ved et Gen-eksperiment man gjorde på mus, hvor man injiserte Plasmid Expressing Human Growth Hormone. Det ble da dannet antistoffer mot Plasmidet istedet for å modifisere veksten. Det var slik tanken på å lage GEN-modifiserte vaksiner oppsto.

Her er et utdrag fra artikkelen til Medscape, 03.08.2020:

Problems with DNA Vaccines:

“There are many potential problems and unanswered questions concerning the use of DNA vaccines.[14] The possibility of insertional mutagenesis is a concern that needs to be more rigorously tested. While there is no evidence that the introduced DNA integrates into the host genome, if it were to occur, it would raise the specter of carcinogenesis; oncongenes may be turned on or tumor suppressor genes inhibited. What if DNA circulated throughout the body after injection and integrated into germ cells? Might subsequent generations express the antigen from birth and develop tolerance, instead of immunity, to the pathogen? Anti-DNA antibody formation and the possibility of autoimmune diseases is another concern.

These are important issues because unlike other forms of gene therapy, which target very ill patients, DNA vaccines are targeted at the young and the healthy. If host cells express antigen for a prolonged period, what effect would that have on the immune response? Could it lead to host tolerance or an exaggerated, damaging attack on tissues expressing antigen? What is the exact nature of the gene transfer and antigen processing? While injections are given intramuscularly it may not be myocytes that are actually presenting antigens to T cells. What cells are taking up the gene? Initially it was thought that myocytes were expressing the DNA product and stimulating a cellular response, but further work indicates that dendritic cells found throughout the body (except in the brain) may be the antigen presenting cells.[1]Because there is a brisk humoral response, it seems that some vaccine product is being delivered to B cells, macrophages or other MHC class II cells.[3]

The Food and Drug Administration has recently published a document entitled Points to Consider on Plasmid DNA Vaccines for Preventive Infectious Disease, to help researchers and manufacturers understand the safety concerns involved with their approval of DNA vaccines for phase I human trials.”

Disse punktene må vurderes meget seriøst, og vi må overhodet ikke komme i en situasjon hvor noen av disse reaksjonene kan oppstå, og hvor menneskeheten blir prøvekaniner for en industri som finansierer all vitenskap rundt slike vaksiner selv. Derfor er det totalt uansvarlig å utsette befolkningen for GMO-vaksiner, og dette er nå deres ansvar at vi unngår!

Det er i tillegg enda mer uansvarlig å ikke la folk få vite at vaksinen de injiseres med er gen-manipulert! Det er utrolig at den norske regjering i det hele tatt vurderer å utsette sin befolkning for et medisinsk eksperiment! Vel vitende om at dette kan skade befokningen og gi konsekvenser vi ikke kjenner til.

Dette er totalt uansvarlig å gjøre når vi har hatt 250 dødsfall i Norge på et halvt år, og de som er døde er gamle og syke som ville avgått ved døden uansett. Tellemetoden er også sterkt kritisert, da den innbefatter mennesker som f.eks. kolliderer og dør i en bilulykke og som tidligere har blitt diagnostisert med Corona. Det er overhodet ingen pandemi i Norge, og det er ingen grunn til å utsette den friske befolkningen for et gen-manipulasjons-eksperiment! Det å utsette den friske befolkningen for dette eksperimentet for å redde gamle og syke som uansett vil dø av en eller annen infeksjon, er skandaløst, og vil ikke løse noe problem. Det vil bare skape mange flere problemer, og dere vil bli stilt til ansvar for dette. Dette vil bli en mye større skandale enn Svineinfluensa-skandalen.

Sist gang det ble gjort medisinske eksperimenter på friske mennesker, var under Hitler på 40-tallet. Vi må aldri komme i en situasjon hvor folk igjen blir tvunget til å forsake sin egen helse for eksperimentets skyld, og som dere sier, til det «beste for menneskeheten». Det er ikke til beste for menneskeheten å drive medisinske eksperimenter man overhodet ikke vet konsekvensene av. Hvor er «compassion» for alle de som vil bli syke for resten av livet av dette eksperimentet? En infeksjon vet vi hvordan vi skal takle, men vi vil komme i en helt ukjent situasjon med skader og dødsfall man overhodet ikke kan etiologien til, og man vil være maktesløs ovenfor bivirkningene.

Vi har nesten ingen dødelighet mht dette viruset, og det er mye som kan gjøres ved å styrke immunforsvaret naturlig istedet. Men det er tydeligvis helt glemt.

Medisinsk sett vet vi at unge og friske mennesker med et sterkt immunforsvar uten underliggende sykdommer, ikke blir alvorlig syke av Covid-19. Så hvorfor er ikke fokuset akkurat der?? Hvorfor ikke gjøre det vi kan for å få et sterkere immunforsvar? Det har ingen risiko, og koster ikke annet enn god informasjon. Er Legemiddelindustrien så sterkt inn i bildet her sammen med Bill Gates, at dere totalt overser de beste og mest naturlige løsninger for å beskytte seg mot slike infeksjoner vi alltid har hatt?? Vi kan ikke komme dit at vi ikke kan tillate folk å bli forkjølet eller få en infeksjon uten å måtte ta en vaksine? Vi må ikke komme dit at vi ikke kan tolerere at gamle og syke dør av infeksjoner? De gamle blir alle vaksinert mot influensa, men dør av influensa likevel, for de har så dårlig immunforsvar. Vi må virkelig tenke oss om, og veien som er i ferd med å bli laget nå, fjerner oss totalt ifra det å styrke vårt eget immunforsvar.

Å påstå slik dere gjør at dersom det blir en forening av fremmed DNA fra vaksinen med ens eget gen-materiale så vil dette bare være temporært, viser at dere ikke har noen kunnskap om dette. Det viser at dere overhodet ikke har satt dere inn i problematikken som er beskrevet ovenfor, og som mange vitenskapsmenn og kvinner er redde for. Dere påstår noe helt annet, og dere viser heller ikke til noen data eller noen dokumentasjon for å underbygge påstandene.

Vitenskapen mener dette kan ha konsekvenser for mange generasjoner fremover dersom dette blir scenario. Og dette vil dere risikere??

Det vises til at man skal slutte med å vurdere samfunns-nytte, etikk og bærekraft. Det vil si at befolkningen har ingen beskyttelse lenger - moral og etikk blir lagt på hyllen, og det offentlige gir frie tøyler til de som vil patentere organismer for å lage GMO-vaksiner – og med enorme økonomiske gevinster. Dere er med andre ord med på å la kapitalistene overta ansvaret for helsen til nordmenn – koste hva det koste vil. Hva slags holdning er dette til norsk befolkning? Det er akkurat nå, med en slik vaksine rett rundt hjørnet, at dere må beskytte befolkningen, og være 100 prosent etiske og moralske i forhold til behandling av dette.

Ifølge nyere EU regler, så kan det nå kan tas patent på diverse virus/bakterier med naturlig opphav dersom et av genene er blitt modifisert av mennesker i laboratorium. Dette er et skremmende scenario da Farmasøytisk industri har sterke økonomiske interesser i å gen-modifisere viralt/bakterielt DNA. EU selv har altså åpnet dørene for store økonomiske interesser, og det er da fritt frem for Legemiddelindustrien å patentere organismer, og lage nye vaksiner. Samtidig som de har via lovgivning fritatt seg selv for ansvar ved skader som måtte oppstå etter vaksinering. Det er det skattebetalerne som må betale for. Samtidig som de sponser det meste av vitenskapen som foregår rundt om i verden m.h.t. bl.a. vaksiner. Vi må huske på at Farmasøytisk industri er den mest saksøkte industri i verden for falske studier, bestikkelser, lobbyimse og bedrageri. Her er en link til oversikten over kanskje verdens 10 høyeste bøter som noen gang er ilagt noen industri:

https://www.enjuris.com/blog/resources/largest-pharmaceutical-settlements-lawsuits/?fbclid=IwAR3m_-vbEvDtYnfHiRPVsUEXLdZ4rekzmvy5sWdEV7GbMTK6b-Kn29AyEow

Det finnes ingen studier på DNA-vaksiner som kan forsikre oss om at vaksinene vil være trygge – like lite som det finnes studier på at vaksiner generelt sett er trygge. Det finnes bare mange utsagn om dette satt i omløp av produsenten selv, for å få befolkningen til å tro på dette.

Det har allerede vært norske vitenskapsmenn på banen som vil lage sin egen vaksine, og hvorfor vurderer dere ikke disse i stedet? Økonomi bør ikke ha noe å gjøre i dette tilfelle da det er snakk om folkehelsen.

Hvilke moralske retningslinjer har dere for å i det hele tatt kunne tenke på å innføre dette, og hvilken rett har dere til å bestemme at folk skal bli injisert med hemmelig materiale som vi vet kan ha evnen til å modifisere vårt eget DNA og kan ha fatale bivirkninger? Hvem er ansvarlig for alle skadene vi kommer til å få?

Det er lett å tenke tilbake på skandalen rundt svineinfluensa-vaksinen, men den var bare barnematen i forhold til hvilke følger en GMO-vaksine vil ha. Og likevel fikk vi i 2009 mange skader og mange ødelagte liv etter svineinfluensa-vaksinen. Dette er deres ansvar, og det var deres ansvar den gang, for det var så utrolig om å gjøre å få alle vaksinert mot svineinfluensa! Igjen var det en hasteavgjørelse som ødela mange menneskers liv. Da igjen var det Legemiddel-industrien som fikk bestemme, og politikerne var nyttige nikkedukker. Ikke gjør den samme tabben ovenfor Norges befolkning en gang til.

Vh. Tannlege Ragni E Funner