Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 128232

Dato: 18.08.2020

NEI til GMO-legemidler!