Høringssvar fra Ann Jorun Hillersøy

Dato: 03.08.2020

Jeg mener at genteknologiloven ikke skal endres.

Man har ikke noen kunnskap omkring konsekvensene av et tilsvarende storskala genterapeutisk eksperiment på menneskeheten.

Den forventede “levetiden” til disse vaksinene synes nokså uklar. Kan man risikere at kroppens celler fortsette å produsere antigen i uker, måneder eller år etter at injeksjon? Hvordan vil dette påvirke immunforsvaret?

Slike spørsmål vil ikke kunne besvares før det har gått flere år. Det er vanskelig å forestille seg at dette eksperimentelle kvantespranget i medisinens historie er foretatt på rasjonelt grunnlag, og ikke i affekt.

Og ikke minst fremstår graden av ettergivenhet overfor WHOs trusler ettertrykkelig bekymringsverdig. Skal politikerne virkelig godta at Norge som har bidratt med flerfoldige milliarder i forskningsmidler behandles stemoderlig av WHO og Bill Gates – og derav presses til å eksperimentere genteknologisk på egen befolkning ved å haste-endre genteknologiloven – et juridisk bidrag fra tidligere tiders forutseende politikere utformet nettopp for å unngå slike situasjoner.?

Svaret er et soleklart nei!
Ikke eksperimentér med befolkningen på denne måten.