Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 160113

Dato: 04.08.2020

Nei til eksperimentering av genteknologi på folk.

Nei til tillatelse av slike inngripende tiltak uten større offentlig diskusjon.

Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet er det konstatert i verdenserklæringen om menneskerettighetene. Å åpne for eksperimentell genteknologi på denne måten vil kunne brukes til å frata både liv, frihet og personlig sikkerhet uansett hvor god intensjonen bak forslaget i utgangspunkt var.