Høringssvar fra Elin Vestly Studshammen

Dato: 09.08.2020

Nei til vaksiner med DNA/RNA-materiale, og uttesting av dette på en uvitende norsk befolkning. Mer forskning og dobbelblind-placebostudier bør utføres før dette kan tas i bruk. Vi kjenner ikke til konsekvensen av dette før om mange år og kan i verste fall risikere og permanent ødelegge deler av befolkningens DNA, samt skape verre sykdommer som vi heller ikke har vaksine mot.