Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 644200

Dato: 03.08.2020

Jeg protesterer mot genmanipulering av både mennesker, dyr og alle former for planter.

Med hilsen

Åse-Marit Svendstad.