Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 132695

Dato: 18.08.2020

Jeg anser det som risikabelt og lite gjennomtenkt at regjeringen nå ønsker å omgå premisser nedfelt i genteknologiloven, slik at befolkningen kan motta eksperimentelle og ikke godkjente legemidler og vaksiner basert på genmodifiserte organismer. Til dette er det generelle erfaringsgrunnlaget for tynt. Dette spesielt med tanke på at man for første gang godkjente en DNA-vaksine til oppdrettslaks for det norske og europeiske markedet i 2017. Dette ifølge høringsnotat med forslag om endring av genteknologiloven av 5.11.2020.