Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 163205

Dato: 04.08.2020

Jeg kan ikke godta noen form for genforskning . Dette er og leke seg med liv .
Kan heller ikke godta at EU skal bestemme hva vi i Norge skal gjøre .

Det er brudd på Grunnloven .det er vi folket i Norge ved folkeavstemming som skal avgjøre og ta disse avgjørelser.
Ikke de 169 på stortinget .
Håper dere hører på folket .
mvh M. B