Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 401922

Dato: 03.08.2020

Ikke interessert i å ha GMO-legemidler til Norge og også sterkt imot å klargjøre for Bill Gates planer for masse-vaksinasjon.