Høringssvar fra Yvonne Malvik

Dato: 02.08.2020

Nei til utprøving av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av Covid-19