Høringssvar fra Tor Harald Byrkjedal

Dato: 03.08.2020

Nei dette kan me ikkje godta. Endring av desse lovene er ein trussel mot den norske befolking.