Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 128021

Dato: 18.08.2020

Genmodifiserte vaksiner benytter noe som heter m_RNA teknologi. Denne teknologien vil gå inn å gjøre forandringer på arvematerialet vårt. Spørsmålet om patentering av menneskelig arvematerialet er derfor ikke løst. I følge internasjonale avtaler er det ikke lov patentere det naturlige, men genmodifiserte gener kan patenteres. Hva skjer når genmodifiserte vaksiner lager human 2.0? Kan dette patenteres og hva vil det si for mennesket or arvematerialet vårt?
https://www.theverge.com/2016/6/23/12005892/synthetic-human-genome-patent-hgp-ethics-controversy?fbclid=IwAR20S4QHih_fh4UH0Od1wCgy5OJLmSmhKg3aKB7L2S9X3lmo4jzQcBF5gyw

I tillegg så vil dere at vaksinasjon skal bli påbudt. Dette er et inngrep som strider mot Artikkel 6 seksjon 3 i Nuremberkoden som tilsier at flertallet ikke skal stride imot individuell samtykke.

Hvis dette går igjennom så må dere også stå villig til å møte krigsrett på at senere tidspunkt for brudd på Geneva Convention:

In a section on the 1949
Geneva Convention IV, the manual states: No physical or moral coercion may be used against protected persons. ... [to] mutilation and medical or scientific experiments not necessitated by the medical treatment of a protected person.

Påbudte genmodifiserte vaksiner er og blir ansett som eksperimentell. De som ønsker å være forsøkskaniner bør få lov. Blank veto at alle må er brudd på flere internasjonale avtaler og konvesjoner som eksisterer for å ivareta menneske, deres rettigheter og samtykke.

Jeg og mange andre samtykker ikke.