Høringssvar fra Henriette Wold

Dato: 09.08.2020

Dette er jeg imot!!!