Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 519236

Dato: 09.08.2020

Seie et klart nei til å bli brukt som en forsøkskanin....bare fordi noen forskere har satt seg i hode å prøve det ut......om de er så gira la de selv være de første til å være forsøkskaniner for egen forskning.