Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 549402

Dato: 09.08.2020

Nei til genmanupulert forskning på mennesker (og dyr)