Høringssvar fra Bjørn Føyn Jespersen

Dato: 05.08.2020

Selv praktiserer jeg helt gratis velutprøvd; men dessverre politisk ukorrekt og vitenskapelig undertrykt urinterapi; fordi den virker mot alle mulige slags plager og jeg takker derfor nei til å la kroppen min tvangsutsettes for denne, for de som selger den, langt mer økonomisk lønnsomme genmodifiserte åpenbare forgiftningen som dere her promoterer.