Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 679281

Dato: 09.08.2020

Jeg er imot tvangsvaksinering av mennesker mot covid 19.