Høringssvar fra Peggy Ellingsen

Dato: 16.08.2020

Dette er noe som trenger lengre tid til å forskes på. Det er for store usikkerheter.

Peggy Ellingsen