Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 915163

Dato: 10.08.2020

Jeg er imot eksperimentell D.na vaksine,!