Høringssvar fra Kristoffer Kvamme Nygård

Dato: 05.08.2020

Jeg synest ikkje dette er ok