Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 145316

Dato: 04.08.2020

Nei til ekspremitering av genteknologi på folk. Nu må dere skjerpe dere og still dere selv til disposisjon