Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 592111

Dato: 09.08.2020

Jeg er sterkt imot utprøving av GMOmidler på folk.. det skal ikke være tvungen vaksine, en tukling med hva Gud har skapt skal ikke forekomme.