Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 415453

Dato: 05.08.2020

Det er uetisk!