Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 443248

Dato: 05.08.2020

Jeg er IMOT klinisk utprøving og utlevering av GMO legemidler til behandling og eller forebygging av Covid 19 .