Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 671487

Dato: 09.08.2020

Nei til eksprentering av genteknologi på folk.