Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 956473

Dato: 11.08.2020

Jeg er svært engstelig for om denne type vaksine i det lange løp kan misbrukes til å påvirke menneskelig adferd. Det er uansett viktig at folket får gjennomgående god informasjon om hva dette innebærer, generelt sett og evt. Fordelen i forbindelse med Covid-19. Det er mange konspirasjonsteorier i omløp hvor man påstår at denne type vaksine gjør mennesket til et dyr, påtvunget vaksinen. Mye motstand og utrygghet overfor nye metoder koblet til tanken om diktatoriske styresmakter.