Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 422613

Dato: 05.08.2020

Jeg er i mot klinisk utprøving og utlevering av GMO legemidler til behandling eller forebygging av covid-19.