Høringssvar fra Asbjørn Lid

Dato: 04.08.2020

Vi må aldri gi oss inn på den veien, å starte med utprøving av genmodifisert mat eller medisiner. Det er å tukle med naturen. Vi er en del av naturen. Fortsetter vi slik vi stevner, vil mennesket snart komme på naturens egen rødliste.