Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 116433

Dato: 16.08.2020

Jeg ønsker ikke noen lovendring i forhold til den allerede gjeldende. Dette er en skandale !!!