Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 118046

Dato: 16.08.2020

Jeg sier NEI til høringsforslaget!