Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 238836

Dato: 04.08.2020

Hei!

Jeg er en kvinne på 51 år, bosatt i Bergen, som er sterkt i mot den vaksinen som nå er under utvikling mot covid-19, en såkalt GMO-vaksine, som er av eksperimentell art. Jeg har også en lengre sykehistorie.. og har gjennom ca 20 år tilegnet meg temmlig mye kunnskap om kropp/helse... og immunsystemet. Jeg synes det er vanvidd det dere driver på med i verden nå... og som Bill Gates har ytret ønske om, å vaksinere hele klodens befolkning... for et virus som ikke utgjør noen stor fare for ca 99 % av verdens befolkning, men som garantert vil innebære en større risiko helsemessig, for mange mennesker som vil få denne vaksinen... Vi kan jo bare ta et tilbakeblikk til skandalen rundt Pandemrix-vaksinen i 2009, mot svineinfluensaen.. og konsekvensene og etteroppgjøret fra den... og hvor vi også den gang fikk høre om skrekkscenarioer om hvor mange millioner mennesker som kom til å dø i verden... Slik gikk det jo ikke.. og slik er det heller ikke nå! Det er mye som er fremkommet av troverdige opplynsinger, ang. ting som ikke er pålitelig ang. en del av den informasjonen vi har blitt foret med i massemediene, både ang. upålitellig testutstyr, dobbelttelling av døde, manglende obdusjon (hvorfor?!), at hydroxyklorokin kan hjelpe men ikke blir brukt (jeg vet det finnes kontraindikasjon, men det er opp til leger å ikke gi middelet til de som lider av visse sykdommer), samt en god del mer. Hvor mange dør i verden hvert eneste år, oftest som "siste dråpen", av div. influensavirus? Her er det mye som ikke er bra, og det vi har erfart, og erfarer i verden er en FRYKTPROPAGANDA, fremfor noe annet! Hvor mange millioner vil dø, og hvor mange har allerde dødd, som FØLGER AV TILTAKENE?! Det burde både dere politikere.. og massemediene, vie langt større oppmerksomhet! Jeg ønsker ikke denne vaksinen, min kropp er min eiendom, og ingen andres! Jeg deler syn med en rekke andre personer om det. Hvorfor har dere ikke opplyst den norske befolkning om alt de selv kan foreta seg for å STYRKE SITT EGET IMMUNSYSTEM? Det er en plikt dere har forsømt. For det er mye man selv kan gjøre... F.eks. så er D vitamin, C vit., sink og selen, veldig viktige vitaminer og mineraler å ha høye nok verdier av i kroppen... Om man det har (i tillegg til en del andre viktige faktorer selvsagt... som feks. nok søvn, drikke nok rent vann, spise sunn mat, unngå mest mulig stress)... så klarer kroppen å kjempe imot mye, og det er langt bedre enn å bli injisert med kjemikalier og biologisk materiale, som medfører helserisiko av ukjent art, og som påvirker menneskets DNA... Her er dere pliktig til virkelig å opplyse det norske folk om alle sider ved saken, slik at alle kan ta et balansert og godt valg for seg selv, også de som er ressurssvak. Og vaksinen må på ingen måte gjøres obligatorisk..... da blir det garantert opprør! Veldig viktig at myndighetene viser respekt for enkeltindvidet.

Vennlig hilsen
51 årig oppegående kvinne fra Bergen