Høringssvar fra Monica Høydal

Dato: 06.08.2020

Jeg er uenig i at meg selv og resten av befolkningen inkludert mine nærmeste skal være forsøkskaniner i et eksperiment med genmodifisert materiale.

Før man vet den fulle virkning og konsekvens av dette må man ikke utsette det norske folk for dette.

Det norske folket har en stor verdi og deres jobb er å ta vare på oss ikke utnytte oss eller sette oss i risikable posisjoner for å tilfredstille andre nasjoners og sammenslutningers ønsker og krav.

Husk vår/folkets verdi og still krav tilbake. Dere kan ikke legge dere flate, men må i det minste sette krav og kunne si tydelig nei. Folket må også opplyses skikkelig og lovendringer kan ikke gå stille forbi. Husk det er oss dere jobber for og det skal være et demokrati.

folkets helse er det viktigste Norge har og dere kan ikke risikere den uten å ha verifiserbare resultater over minst 50år. For å se virkinger og ettervirkninger på ulike grupper. Dette er så alvorlig at det må testet skikkelig og kunne etterprøves, spores og dokumenters før det feks blir lovpålagt i et vaksineprogram.