Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 116946

Dato: 16.08.2020

Synes ikke det er forsvarlig å teste noe på et helt samfunn -uten klare svar om det er til hjelp i vaksinen.
Om det har noe hensikt i det heletatt i vaksinen eller ren test på befolkningen..

i så tilfeller vil jeg ikke ta vaksinen!