Høringssvar fra Morten Rakfjord

Dato: 04.08.2020

Nei, det er ikke greit. Dette må prøves ut på vanlig skikkelig måte.