Høringssvar fra Eleonie Pijl

Dato: 02.08.2020

Jeg engasjerer meg for å stoppe et Stortingsvedtak som åpner for genmanipulering av menneskekroppen her i Norge. Dette tenkes også for vaksiner. Noe verre galskap enn dette kan knapt tenkes. Skal vi også kunne tvangsvaksineres med GMO vaksiner? Hva med manipulering av menneskets DNA?

Etikkens grenser tøyes og tøyes, alt i pandemiens tjeneste. En pandemi som kan utnevnes på svært diffust grunnlag.

Regjeringen ønsker å endre genteknologiloven slik at befolkningen kan bli gjenstand for eksperimenter med såkalte GMO legemidler og vaksiner. Denne type terapi er helt ny og har tidligere ikke vært forsøkt i profylaktisk hensikt på mennesker, utover enkeltstående eksperimenter i nåtid relatert til covid-19 vaksiner. Forskning har vært preget av hastverk og skjer ikke i henhold til ordinære forskningsprotokoller.

Jeg ønsker ikke at lovendringen trer i kraft.