Høringssvar fra Bjørn Christian Wingestad

Dato: 09.08.2020

All bruk og test må være basert på frivillighet.