Høringssvar fra Torill Tornes

Dato: 04.08.2020

Jeg er sterkt imot!!!!! RNA-vaksiner inneholder SYNTETISKE gen som kan endre mottakers genetiske sammensetning permanent og på ukjente måter. RNA-vaksiner kan også utløse autoimmune reaksjoner, dvs. at kroppen angriper seg selv